Có 1 kết quả:

鏓 sỏng

1/1

sỏng

U+93D3, tổng 19 nét, bộ kim 金 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

sỏng sảnh

Tự hình

Dị thể