Có 2 kết quả:

𢵳 sụm𨅾 sụm

1/2

sụm [sum]

U+22D73, tổng 15 nét, bộ thủ 手 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

già sụm

sụm

U+2817E, tổng 19 nét, bộ túc 足 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

già sụm