Có 1 kết quả:

𩽋 sủ

1/1

sủ

U+29F4B, tổng 26 nét, bộ ngư 魚 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá sủ