Có 1 kết quả:

𦘹 sừn

1/1

sừn [sườn]

U+26639, tổng 7 nét, bộ nhục 肉 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sừn sựt