Có 1 kết quả:

事 sự

1/1

sự []

U+4E8B, tổng 8 nét, bộ quyết 亅 + 7 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Viện Hán Nôm

sự việc

Tự hình 5

Dị thể 9