Có 1 kết quả:

最 tíu

1/1

tíu [tếu, tối, tụi]

U+6700, tổng 12 nét, bộ quynh 冂 + 10 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

tíu tít

Tự hình 2

Dị thể 5