Có 1 kết quả:

𩵽 tôm

1/1

tôm [tom, tội]

U+29D7D, tổng 15 nét, bộ ngư 魚 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tôm cá