Có 1 kết quả:

𦭧 túp

1/1

túp

U+26B67, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

túp lều tranh