Có 2 kết quả:

櫅 tầy𪲎 tầy

1/2

tầy

U+6AC5, tổng 18 nét, bộ mộc 木 + 14 nét

Từ điển Trần Văn Kiệm

gậy tầy (côn vắn)

Tự hình 4

tầy

U+2AC8E, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gậy tầy (côn vắn)