Có 1 kết quả:

最 tếu

1/1

tếu [tíu, tối, tụi]

U+6700, tổng 12 nét, bộ quynh 冂 + 10 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

nói tếu; sưng tếu

Tự hình 2

Dị thể 5