Có 2 kết quả:

𢗇 tệch𢗚 tệch

1/2

tệch

U+225C7, tổng 6 nét, bộ tâm 心 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tệch toạc (cởi mở)

Tự hình 1

Dị thể 1

tệch

U+225DA, tổng 7 nét, bộ tâm 心 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bộc tệch bộc toạc

Tự hình 1