Có 1 kết quả:

損 tủn

1/1

tủn [tỏn, tốn, tổn, vin]

U+640D, tổng 13 nét, bộ thủ 手 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

tủn mủn

Tự hình 3

Dị thể 3