Có 3 kết quả:

𦹳 thơm𩡋 thơm𬳦 thơm

1/3

thơm

U+26E73, tổng 14 nét, bộ thảo 艸 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thơm tho

thơm

U+2984B, tổng 17 nét, bộ hương 香 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hương thơm

thơm

U+2CCE6, tổng 20 nét, bộ hương 香 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hương thơm