Có 1 kết quả:

𫮢 thoóng

1/1

thoóng

U+2BBA2, tổng 13 nét, bộ thổ 土 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoóng (thềm nhà)