Có 2 kết quả:

税 thuê𠾔 thuê

1/2

thuê [thuế]

U+7A0E, tổng 12 nét, bộ hoà 禾 + 7 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuê nhà

Tự hình 2

Dị thể 2

thuê [thuế]

U+20F94, tổng 15 nét, bộ khẩu 口 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

thuê mướn