Có 2 kết quả:

瞬 thuấn舜 thuấn

1/2

thuấn

U+77AC, tổng 17 nét, bộ mục 目 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuấn (phút chốc)

Tự hình 2

Dị thể 6

thuấn

U+821C, tổng 12 nét, bộ suyễn 舛 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

vua Nghiêu Thuấn (hai vị vua thời cổ Trung Quốc)

Tự hình 2

Dị thể 9