Có 2 kết quả:

𨪞 thuổng𨭑 thuổng

1/2

thuổng

U+28A9E, tổng 18 nét, bộ kim 金 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cái thuổng

thuổng

U+28B51, tổng 20 nét, bộ kim 金 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cái thuổng