Có 1 kết quả:

淶 trây

1/1

trây [lai, lây, lơi, lầy, rai, rài, rơi, rời, rợi, sùi, trầy]

U+6DF6, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

mặt trây (trơ)

Tự hình 1

Dị thể 1