Có 1 kết quả:

𥍖 trõm

1/1

trõm

U+25356, tổng 26 nét, bộ mục 目 + 21 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trõm mắt (do thức khuya)