Có 1 kết quả:

𬅓 trúi

1/1

trúi

U+2C153, tổng 22 nét, bộ mộc 木 + 18 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)