Có 3 kết quả:

𡗶 trời𫯝 trời𫶸 trời

1/3

trời [giời, lời]

U+215F6, tổng 7 nét, bộ đại 大 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

trời đất

Tự hình 1

trời

U+2BBDD, tổng 7 nét, bộ nhất 一 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trên trời

trời

U+2BDB8, tổng 12 nét, bộ kỷ 己 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trời mưa, trời nắng