Có 2 kết quả:

传 truyện傳 truyện

1/2

truyện [truyền]

U+4F20, tổng 6 nét, bộ nhân 人 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

truyện thơ

Tự hình 3

Dị thể 1

truyện [chuyến, chuyền, chuyện, truyền]

U+50B3, tổng 13 nét, bộ nhân 人 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

truyện thơ

Tự hình 5

Dị thể 1