Có 1 kết quả:

洊 tuồn

1/1

tuồn

U+6D0A, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

tuồn tuột, tuồn đi

Tự hình

Dị thể