Có 2 kết quả:

宣 tuyên揎 tuyên

1/2

tuyên

U+5BA3, tổng 9 nét, bộ miên 宀 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

tuyên bố

Tự hình 5

Dị thể 7

tuyên

U+63CE, tổng 12 nét, bộ thủ 手 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tuyên (để lộ ra)

Tự hình 2

Dị thể 4