Có 1 kết quả:

𫵭 uà

1/1

U+2BD6D, tổng 20 nét, bộ thi 尸 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ùa ra