Có 1 kết quả:

揞 uôm

1/1

uôm [ám, ôm, ẵm]

U+63DE, tổng 12 nét, bộ thủ 手 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

à uôm

Tự hình 2

Dị thể 1