Có 4 kết quả:

壁 vách璧 vách𡋦 vách𫨅 vách

1/4

vách [bích, bệch, bịch]

U+58C1, tổng 16 nét, bộ thổ 土 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

vách đá

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 12

vách [bích, bệch, bịch]

U+74A7, tổng 18 nét, bộ ngọc 玉 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

vách đá, bức vách; vanh vách

Tự hình 3

Chữ gần giống 9

vách

U+212E6, tổng 9 nét, bộ thổ 土 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vách đất

vách

U+2BA05, tổng 8 nét, bộ hán 厂 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhà vách