Có 1 kết quả:

廡 vư

1/1

[phũ, phủ, vu, ]

U+5EE1, tổng 15 nét, bộ nghiễm 广 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 6