Có 1 kết quả:

𢭷 vọm

1/1

vọm [vụm]

U+22B77, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vọm lại