Có 1 kết quả:

𨆣 vợn

1/1

vợn

U+281A3, tổng 19 nét, bộ túc 足 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vợn nước