Có 1 kết quả:

𢭷 vụm

1/1

vụm [vọm]

U+22B77, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vụm hai bàn tay lại