Có 1 kết quả:

𢫆 vụn

1/1

vụn

U+22AC6, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bẻ vụn, sắt vụn

Tự hình 1