Có 1 kết quả:

𬎵 viẻ

1/1

viẻ

U+2C3B5, tổng 11 nét, bộ sinh 生 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)