Có 1 kết quả:

𪽃 vioòng

1/1

vioòng

U+2AF43, tổng 13 nét, bộ sinh 生 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(sinh nở)