Có 1 kết quả:

𪽁 vioóc

1/1

vioóc

U+2AF41, tổng 7 nét, bộ sinh 生 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(sinh sôi)