Có 1 kết quả:

𩄔 xẩng

1/1

xẩng

U+29114, tổng 17 nét, bộ vũ 雨 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xẩng trời