Có 1 kết quả:

𨅃 xồng

1/1

xồng

U+28143, tổng 18 nét, bộ túc 足 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xồng xộc (tuổi già xồng xộc tớị..)