Có 1 kết quả:

𨠵 xoàng

1/1

xoàng

U+28835, tổng 13 nét, bộ dậu 酉 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rượu đã xoàng xoàng, xuềnh xoàng

Tự hình 1