Có 2 kết quả:

东岳 dōng yuè東嶽 dōng yuè

1/2

dōng yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Tai 泰山 in Shandong, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳[Wu3 yue4]