Có 2 kết quả:

文献 wén xiàn ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ文獻 wén xiàn ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển phổ thông

sách vở văn chương của một đời nào hay của một người hiền nào còn lại

Từ điển Trung-Anh

document