Có 2 kết quả:

掖門 yè mén掖门 yè mén

1/2

yè mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

small side door of a palace

yè mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

small side door of a palace