Có 1 kết quả:

埃及 āi jí

1/1

āi jí [āi jí]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Ai-cập