Có 2 kết quả:

扒車 bā chē扒车 bā chē

1/2

bā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pull oneself up onto a moving vehicle

bā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pull oneself up onto a moving vehicle