Có 2 kết quả:

扒釘 bā dīng扒钉 bā dīng

1/2

bā dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cramp

bā dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cramp