Có 1 kết quả:

芭菲 bā fēi

1/1

bā fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

parfait (loanword)