Có 1 kết quả:

芭蕾 bā lěi

1/1

bā lěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ballet (loanword)