Có 1 kết quả:

吧女 bā nǚ

1/1

bā nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

barmaid