Có 2 kết quả:

白蛉热 bái líng rè白蛉熱 bái líng rè

1/2

bái líng rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sandfly fever

bái líng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sandfly fever