Có 1 kết quả:

百分之百 bǎi fēn zhī bǎi

1/1

bǎi fēn zhī bǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a hundred percent
(2) out and out
(3) absolutely