Có 2 kết quả:

板鴨 bǎn yā板鸭 bǎn yā

1/2

bǎn yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck

bǎn yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck