Có 2 kết quả:

板鴨 bǎn yā ㄅㄢˇ ㄧㄚ板鸭 bǎn yā ㄅㄢˇ ㄧㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck

Từ điển Trung-Anh

pressed (dried) salted duck